Jak można wspomóc tę inicjatywę?

Po pierwsze należycie się przygotowując. W związku z okresem dziewięciu dni poprzedzających dzień 25 marca powieliliśmy apel Przewodniczącego Konferencji Episkopatu Polski abpa Stanisława Gądeckiego o odmawianie w tym nadzwyczajnym czasie różańca. Dodatkowo, w ramach tej nieformalnej nowenny przygotowującej, sugerujemy odmawianie Litanii Loretańskiej, albowiem jej końcowa oracja doskonale odpowiada potrzebom obecnej sytuacji: „Prosimy Cię, Panie Boże, dozwól nam, sługom Twoim, cieszyć się trwałym zdrowiem duszy i ciała, a za przyczyną Najświętszej Maryi, zawsze Dziewicy, racz nas uwolnić od doczesnych utrapień i obdarzyć wieczną radością. Przez Chrystusa, Pana naszego. Amen”.

Ponadto, w ramach możliwej pomocy, prosimy o powielenie tego apelu i towarzyszących mu objaśnień wśród znajomych i duszpasterzy, z należnym szacunkiem dla duchowieństwa, stroniąc od niezdrowej egzaltacji i nadinterpretacji tego przekazu. Za wszelką pomoc wszystkim ludziom dobrej serdecznie dziękujemy!