Dlaczego akt zawierzenia dotyczy tylko Polski, a nie całego świata?

Akt zawierzenia Polski nie wyklucza modlitwy za resztę świata i zawierzenia tegoż Niepokalanemu Sercu Maryi. Jest natomiast rzeczą zrozumiałą, że skupiamy się na sytuacji bezpośrednio nas dotykającej, tu, w naszej Ojczyźnie, naszych domach i rodzinach, za którą my, nasze władze i duchowieństwo ponosimy odpowiedzialność.

Nie wykluczamy natomiast powielenia naszej akcji zagranicą, nad czym zresztą też pracujemy, zachęcając tamtejszych katolików do uczynienia w tym samym dniu podobnego aktu w innych krajach. Byłoby wręcz rzeczą zbawienną, gdyby 25 marca katolicy, duchowieństwo i władze na całym świecie dokonały ogólnoświatowego aktu zawierzenia Niepokalanemu Sercu Maryi.