Czym jest akt zawierzenia Polski Niepokalanemu Sercu Maryi i jaki jest jego cel?

Zawierzenie się Niepokalanemu Sercu Maryi związane jest z Jej szczególną rolą Pośredniczki wszelkich łask u Boga oraz historią naszego narodu, którego jest ona główną patronką, a także i Królową od czasów Ślubów Lwowskich Jana Kazimierza w 1656 r., które nie zostały odwołane. Sama Matka Boża oświadczyła w Fatimie, że w trudnych czasach, które mają nadejść, Jej „Niepokalane Serce będzie twoim schronieniem i drogą prowadzącą cię do Boga”.

Zbiorowe zawierzenie Polski Niepokalanemu Sercu Maryi oznacza więc m.in. poddanie całej Ojczyzny pod Jej opiekę oraz prośbę, aby prowadziła nasz naród i każdego z nas pewnie do Boga.

Wobec nadzwyczajnej sytuacji, jak zaszła w świecie i w Polsce, w której nagle zaczęliśmy funkcjonować w nowej rzeczywistości, prosimy o szczególną opiekę Najświętszej Maryi Panny przed zagrożeniami doczesnymi i nadprzyrodzonymi, na które jesteśmy narażeni.

Nie będąc teologami, nie mając zresztą misji nauczania w Kościele katolickim, głębsze i szersze objaśnienie znaczenia tego aktu zostawiamy teologom i duszpasterzom. Dlatego kapłani popierający ten akt mogą wysłać nam ich komentarz do tej kwestii w formie nagrania wideo bądź tekstu, który postaramy się powielić.