Czy istnieje wzór odpowiedniego aktu zawierzenia?

Sytuacja jest o tyle dynamiczna, że oczekujemy na odezwę ze strony duchowieństwa, w tym hierarchii kościelnej, której bynajmniej nie chcielibyśmy ubiegać w takich kwestiach. Z naszej strony z pewnością zaprezentujemy szkic podobnego aktu w oparciu o akt zawierzenia Prymasa Hlonda, Ślubów Jasnogórskich Prymasa Wyszyńskiego oraz pisma św. Maksymiliana Kolbego, a przede wszystkim w oparciu o samo przesłanie fatimskie. Zaznaczmy jednak, że bardziej od słów aktu ważna jest intencja rzeczywistego zawierzenia siebie i Polski Niepokalanemu Sercu Maryi, choćby w postaci tej prostej, wspomnianej już modlitwy: O Maryjo bez grzechu poczęta, módl się za nami, którzy się do Ciebie uciekamy.