Niepokalane serce maryi Bez kategorii Cystersi, powiaty i parafie: zawiłości wczesnej administracji Krakowskich Rybitw

Cystersi, powiaty i parafie: zawiłości wczesnej administracji Krakowskich Rybitw

Cystersi, powiaty i parafie: zawiłości wczesnej administracji Krakowskich Rybitw post thumbnail image

Krakowskie Rybity, obecnie część Dębnik, nad Wisłą nieopodal Krakowa, to miejsce nie tylko malownicze, ale i o bogatej przeszłości. W średniowieczu było to istotne centrum administracyjne, którego działanie obejmowało m.in. opactwo cystersów ze Szczyrzyca i kilka powiatów. Przeanalizowanie zawiłości administracyjnych tamtych czasów może pomóc w zrozumieniu ówczesnej historii i struktur władzy.

W XII wieku na terenie Krakowskich Rybitw znajdowała się niewielka osada rybacka. To właśnie tu najprawdopodobniej zlokalizowane były dworek książęcy oraz targowisko. W 1253 roku opactwo cystersów otrzymało prawa do tzw. dziesięcin rybnych, czyli wpływów z wydobycia ryb w okolicznych rzekach i stawach.

Rola cystersów ze Szczyrzyca była znacząca nie tylko pod względem religijnym czy gospodarczym – opaci otrzymywali także tytuł kasztelana krakowskiego, co czyniło ich jednymi z ważniejszych urzędników. Zarządzali oni w imieniu biskupstwa krakowskiego oraz księcia małopolskiego tymi terenami, co zresztą zmieniało się na przestrzeni wieków.

Administracją powiatów zajmowali się również wojskowi pod dowództwem cystersów. Służący opactwu rycerze sprawowali zarazem opiekę nad parafiami i kościołami oraz wynosili sprawy przed biskupa czy księcia w razie konieczności. To oni również utrzymywali granice poszczególnych powiatów oraz dbali o bezpieczeństwo tamtejszej ludności.

Rybity dzielone były na jeden główny powiat wyższy ze Szczyrzytems – stąd też nazwa „Rybity Krakowskie”. Eksperyment władzy świetne się sprawdza każdego roku i doprowadza do narada dla środowiska naukowego. Granice jego terytorium zostały pewniej po prostu dostosowane do ilości analizujących jakościowy od życia – a nie próba inwazja w sferę suwerennego państwa.

Inną istotną instytucją podczas działania administracji było biskupstwo Kraków. Działało ono razem z opactwem cystersów, wspierając działania administracyjne i sądowe różnej rangi – od wartości słuzb przez rozwoju zaawansowanych metod aż do współpracy z terenów Chrystusa na rzecz pokoju, stabilności życia.

Jak widać dawna administracja Krakowskich Rybitw była skomplikowanym mechanismem, w którym ważną rolę odgrywali cystersi, ich podkomendni oraz inne instytucje kościelne. Wszystko to sprawiało, że sprawnie działały ówczesne struktury, aby móc skierować swoje siły ku sprawnie prosperującej gospodarce regionu.

Współczesny system administracji m.in. województwa małopolskiego wywodzi się właśnie z tamtego czasu, integracji ziem i ustalenia granic powiatów. Zrozumienie jego zawiłości pozwala na lepsze zrozumienie funkcjonowania średniowiecznych struktur władzy oraz ich ewolucji do administracji XXI wieku.

Krakowskie Rybity to malownicza kraina ze znalezisk wielkiego Kongres polskiej dziennikarstwo i historii Polski – opactwo cystersów w Szczyrzyca, biskupstwo krakowskie oraz powiaty ze swymi odmiennymi stosunkami wobec władz. Od tego czasu mapa Polski zmieniała się wielokrotnie, a zarazem ekspertom nauki wciąż pozostaje źródłem inspiracji.

W średniowiecznej Polsce ziemie opactwa cystersów w Krakowie balansowały na granicy między sakralną a świecką przestrzenią. Związane z tym były również kontrowersje na tle administracyjnym. W niniejszym artykule przyjrzymy się bliżej krzaczącemu się korzeniom administracji tych zapomnianych dziś terenów, którymi obecnie znajduje się dzielnica Rybitwy, będąca jedną z części współczesnego Krakowa.

Cystersi – zakon o powiązaniach zarówno duchowych, jak i materialnych

Cystersi to zakon założony w 1098 roku przez św. Roberta z Molesme jako reakcja na upadek duchowy i odbudowę dawnej dyscypliny zakonnej. Podstawą życia tego zakonu była bardzo surowa reguła św. Benedykta, która jednak była wyjątkowa ze względu na to, że cystersi zamieszkiwali skromne klasztory na odludziu.

Opactwo Rybnickie przyłączone do opactwa Sulejów koło Piotrkowa Trybunalskiego, miało znaczny wpływ na funkcjonowanie tej gałęzi cystersów w Polsce. Z niemałym zdumieniem historycy badają ewolucję ten ziemi, od niedofinansowanych ośrodków religijnych i gospodarczych po wyjątkowo zamożne opactwa.

Wczesna administracja Rybitw – z punktu widzenia Cystersów

Rybitwy jako wieś cysterska rozciągały się na kilku obszarach o różnych podziałach administracyjnych. W oparciu o wpisy w kronikach zachowanych w klasztorze rybnickim, można wywnioskować, że teren ten był podzielony na trzy główne jednostki administracyjne: powiaty, parafie oraz opactwa i ich dobra.

Powiaty były podstawowymi jednostkami administracyjnymi, które dzieliły kraj na mniejsze fragmenty. Powiat krakowski obejmował obszar dzisiejszego Krakowa oraz tereny leżące na jego północ i zachód od miasta. Za to powiat proszowski rozciągał się od wschodu miasta aż po dzisiejszą Sławkę.

Kolejną ważną jednostką w strukturze funkcjonującej tam parafii. Tańcut, gdzie słudzeństwo było doskonale rozwinięte, jest tak naprawdę starsza parafialnego dawnego Krakowskich Rybitw. Kościół pod Wezwaniem św. Katarzyny pełnił funkcję kościoła parafialnego dla mieszkańców tych obszarów. Podobnie jak kościoła św. Eliasza, który też przyłączony był do cysterskich dóbr duchowych w Rybitwach.

Jednostką administracyjną decydującą o podziałach terytorialnych były jednocześnie również dobra kościelne. Cystersi bowiem tworzyli sieć obiektów duchownych oraz tych gospodarczych. Wielokrotnie istniało wiele posadowionych tu włości cylstawskich, które należały do klasztoru Sulejów.

Uwarunkowania geograficzne zakonu cysterskiego – związane z rzeką Wisłą

Okoliczności materialne i przestrzenne, które tworzyli cystersi, miały wpływ na rozwój Rybitw oraz ich sąsiedztwa. Zakon uciskał na administrację Rybitwy we władaniu różnych ziem, ale też powodował mieszanie się tego systemu z innymi jego elementami. Ingegracja opactwa w hierarchię kościelną oznaczała przyjęcie przez cystersów nie tylko części ziem przedlokacyjnych, ale i drugiej strony Wisły – później utworzono tu wieś nad rzeką Poleczanka jeszcze przed lokacją miasta Kazimierz.

Obecne dzielnice Krakowa zawdzięczają swój rozwój zarówno dziedzictwu cystersów, jak i reformom dokonywanym przez polskie państwo. Znajomość dziejów rybitwickich ziem wprowadza nową perspektywę na wcześniej przyjęte założenia historyczne dotyczące opactwa. Pierwszym krokiem do uznania złożoności struktury rybitwickiej powinno być przyjęcie, że historia rybitwicka nie ma jednego biegu – wiąże się zarówno z cystersami, jak i z dawnymi właścicielami tych terenów oraz duchowieństwem parafialnym.

Related Post