Aktualności

Aktualności

Wciąż dodajemy kolejne informacje poniżej pierwszych dwóch przypiętych wpisów


PYTANIE:

Nie dokonałem aktu zawierzenia 25 marca. Czy mogę go jeszcze dokonać w najbliższym czasie?

ODPOWIEDŹ:

Jak najbardziej, a zwłaszcza w obecnym okresie wielkopostnym, który jest czasem wzmożonych wysiłków duchowych i oczyszczenia serc. Sugerujemy, aby przygotować się do tego aktu odmawiając przez kilka dni różaniec albo litanię Loretańską, czytając i rozważając treść aktu zawierzenia, prosząc Matkę Bożą, aby nas odpowiednio przygotowała, a następnie dokonać tego aktu, w domu lub w kościele, w jedności ze zbiorowym zawierzeniem dokonanym przez Polaków w święto Zwiastowania Pańskiego 25 marca.


Dziękujemy Państwu za zaangażowanie, za pomoc w powielaniu naszego apelu, a przede wszystkim za dołączenie do tej inicjatywy ze szczerym i ufnym sercem. Szczególnie dziękujemy duchowieństwu, które odpowiedziało na naszą prośbę, a nadając inicjatywie odpowiednie ramy, pomogło uczynić zeń zbiorową ogólnopolską modlitwę.

Według dostępnych informacji przeszło połowa polskich ordynariuszy w dniach 22-29 marca dokonała w różnych formach uroczystych aktów zawierzenia swych diecezji Matce Bożej, tudzież całego narodu i Kościoła w Polsce, za co wyrażamy im naszą szczerą wdzięczność.

Tymczasem trwajmy w duchu zawierzenia Niepokalanemu Sercu Maryi, który obszernie objaśniliśmy w dostępnych na tej stronie materiałach, a Niepokalane Serce Maryi będzie nam rzeczywiście schronieniem i pewną drogą do Boga.

Ave Maria! Z Panem Bogiem!


6 kwietnia A.D. 2020


Od kilku dni w internecie dostępna jest petycja francuskich katolików, poparta przez różne stowarzyszenia, prosząca biskupów Francji o poświęcenie kraju Najświętszemu Sercu Jezusowemu i Niepokolanemu Sercu Maryi w niedzielę 19 kwietnia br.
W prezentacji petycji napisano:

Świat jest dziś zachwiany niespotykanym dotąd kryzysem – kryzysem sanitarnym, społecznym, ekonomicznym, kryzysem cywilizacyjnym.
W tym wyjątkowym kontekście katolicy na całym świecie pragną zwrócić się szczególnie do Boga, łączyć się z Jezusem, Maryją i Józefem i zawierzyć się Im, pamiętając, że w Historii podobne akty nigdy nie zostały bez odpowiedzi.

Suplika kierowana do biskupów przypomina także, że podobnego aktu dokonały konferencje episkopatu różnych krajów 25 marca br. Dotychczas petycję podpisało przeszło 45 tysięcy osób.

https://www.consecrationdelafrance.fr/


Piękna rocznica, ale i ważne przypomnienie: oddawanie czci Panu Bogu i Jego Matce wpisuje się nie tyko w nasze korzenie i tożsamość, to także powinność każdego pokolenia Polaków


3 kwietnia A.D. 2020


Piątek w pierwszym tygodniu Męki Pańskiej to tradycyjnie wspomnienie Matki Bożej Bolesnej. Niech boleści naszej Matki wycierpiane w czasie Męki naszego Zbawiciela, opisane w przepięknej sekwencji Stabat Mater, pobudzą nas do żalu za grzechy i poprawy życia


Objaśnienia nt. Matki Bożej Bolesnej, Smętnej Dobrodziejki Krakowa:

https://www.pch24.pl/matka-boza-bolesna-smetna-dobrodziejka,1430,i.html


Noszenie tzw. „Cudownego Medaliku” Matki Bożej i odmawianie wyrytej na nim modlitwy O Maryjo bez grzechu poczęta, módl się za nami, którzy się do Ciebie uciekamy pomoże nam trwać w duchu dokonanego aktu zawierzenia

Poniżej powielamy krótką broszurę na jego temat i jego historycznego związku z paryską epidemią


Więcej o Cudownym Medaliku:

https://militia-immaculatae.info/pl/cudowny-medalik/


31 marca A.D. 2020


Kolejny akt wiary i ufności wobec Najświętszej Maryi Panny, ordynariusz Diecezji Płockiej, bp Piotr Libera, wraz ze swym biskupem pomocniczym, bp Mirosławem Milewskim, dokonali zawierzenia diecezji Matce Bożej Bolesnej


30 marca A.D. 2020


PODSUMOWANIE NA POZIOMIE DIECEZJI

Przynajmniej 16 polskich diecezji bądź archidiecezji podało oficjalną informację o zawierzeniu swojej diecezji Matce Bożej w dniach 22-29 marca. W ostatnich dniach przynajmniej 40% polskich diecezji zostało zawierzonych Najświętszej Maryi Pannie, a w przeważającej większości przypadków uroczystego aktu zawierzenia dokonał sam biskup ordynariusz. Dodatkowo 20 marca br. abp Adam Szal dokonał zawierzenia Archidiecezji Przemyskiej Miłosierdziu Bożemu.

Serdecznie dziękujemy!


Podsumowanie inicjatywy w Mediach Narodowych


Relacja na temat inicjatywy na amerykańskim kanale Restoring the Faith


25 marca biskup Marian Rojek, ordynariusz Diecezji Zamojsko-Lubaczowskiej, dokonał aktu zawierzenia diecezji Matce Bożej

https://diecezja.zamojskolubaczowska.pl/wiadomosci/2589-bp-marian-rojek-zawierzyl-diecezje-matce-bozej


25 marca również ordynariusz diecezji Ełckiej, bp Jerzy Mazur, dokonał o godz. 12.00 uroczystego aktu zawierzenia swojej diecezji Matce Bożej

http://diecezjaelk.pl/akt-zawierzenia-diecezji-elckiej-matce-bozej/


29 marca A.D. 2020


Abp Marek Jędraszewski zawierzył Archidiecezję Krakowską Matce Bożej przed Jej cudownym obrazem w sanktuarium Męki Pańskiej w Kalwarii Zebrzydowskiej. Przy okazji metropolita krakowski powierzył oo. Bernardynom (kustoszom sanktuarium) relikwię św. Karola Boromeusza, biskupa Mediolanu w czasie wielkiej zarazy, celem wypraszania ustania epidemii za jego wstawiennictwem


Dziś w Anglii o godzinie 12.00 dokonano odnowienia historycznego aktu króla Ryszarda II z 1381 r., który ofiarował kraj Matce Bożej jako Jej wiano. W wydarzeniu uczestniczyło przynajmniej 530 tysięcy ludzi w rozproszeniu

Objaśnienia historyczne i modlitwa:

https://fsspx.uk/en/news-events/news/re-dedication-england-dowry-mary-56681


26 marca A.D. 2020


PILNE: Pan Prezydent Andrzej Duda modlił się dziś wieczorem w intencji Ojczyzny na Jasnej Górze przed obliczem Królowej Polski.
Gdy 17 marca br. apelowaliśmy, aby 25 marca Polacy wraz z duchowieństwem i najwyższymi władzami Rzeczypospolitej dokonali aktu zawierzenia Polski Niepokalanemu Sercu Maryi, mówiono nam, że to szaleństwo. Tymczasem było to rzeczywiste pragnienie wielu Polaków i oto w tych dniach zwracamy się wszyscy do Matki Bożej z prośbą o pomoc.

Pamiętajmy jednak, że groźna epidemia nie jest jedynym, i największym zagrożeniem dla naszej Ojczyzny.
Pamiętajmy również, że jeśli chcemy aby nasze zawierzenie było miłe Panu Bogu i naszej Królowej, czas wyprostować ścieżki Rzeczypospolitej, aby nie podważać więcej praw Bożych, Dekalogu i czci należnej Najświętszej Maryi Pannie.
Albo jesteśmy Jej poddani, albo odrzucamy Jej panowanie nad nami.


Wczoraj w Lourdes pojawiła się piękna tęcza. Tęcza biblijna to znak pokoju między Bogiem a ludźmi po potopie, znak nadziei. A właśnie w Lourdes 25 marca 1858 r. Matka Boża odpowiedziała Bernadetce pytającej o Jej imię: Ja jestem Niepokalane Poczęcie. Bernadetka nie zrozumiała znaczenia tych słów, ale zrozumiał je proboszcz, który nakazał jej spytać pojawiającą się Panią o Jej imię.
Tak więc wczorajsza tęcza w Lourdes, podczas gdy z całego świata szły modły to Pana Boga za wstawiennictwem Niepokalanej, to bardzo piękny symbol.


Wczoraj podczas modlitwy zawierzałem Polskę Niepokalanemu sercu łącząc się duchowo z Polakami zawierzającymi.
Ks. Mateusz Godek, polski diakon na Ukrainie


Bp Tadeusz Lityński, ordynariusz Diecezji Zielonogórsko-Gorzowskiej dokonał wczoraj wieczorem aktu Zawierzenia Polski i swojej diecezji Najświętszemu Sercu Pana Jezusa i Niepokalanemu Sercu Maryi


Bp Marek Solarczyk, biskup pomocniczy Diecezji Warszawsko-Praskiej dokonał wieczorem aktu poświęcenia Kościoła w Polsce Najświętszemu Sercu Jezusowemu i Niepokalanemu Sercu Maryi


W Archidiecezji Warszawskiej dokonano aktu zawierzenia Niepokalanemu Sercu Maryi po modlitwie różańcowej w kościele seminaryjnym archidiecezji. Zdaje się, że był to oficjalny akt w imieniu całej archidiecezji ale nie wykonany przez ordynariusza


Bp Krzysztof Nitkiewicz, ordynariusz Diecezji Sandomierskiej, dokonał wczoraj wieczorem aktu zawierzenia Kościoła w Polsce i swojej diecezji Najświętszemu Sercu Jezusowemu i Niepokalanemu Sercu Maryi


Abp Tadeusz Wojda, ordynariusz Diecezji Białostockiej, dokonał wczoraj wieczorem Zawierzenia Polski Najświętszemu Sercu Jezusowemu i Niepokalanemu Sercu Maryi


Biskup Roman Pindel, ordynariusz Diecezji Bieslko-Żywieckiej, dokonał wczoraj wieczorem Zawierzenia Polski Najświętszemu Sercu Jezusowemu i Niepokalanemu Sercu Maryi


Ordynariusz Diecezji Kieleckiej, bp Jan Piotrowski, dokonał wczoraj aktu poświęcenia Kościoła w Polsce Najświętszemu Sercu Jezusa i Niepokalanemu Sercu Maryi


Bp Wiesław Mering, ordnariusz Diecezji Włocławskiej, zawierzył wczoraj Polskę i swoją diecezję Najświętszemu Sercu Pana Jezusa i Niepokalanemu Sercu Maryi


25 marca A.D. 2020


Z dochodzących informacji na koniec dnia: aktu zawierzenia Niepokalanemu Sercu Maryi dokonano w bardzo wielu wspólnotach zakonnych w Polsce, a także na Jasnej Górze dziś wieczorem, po Apelu Jasnogórskim.


Dziękujemy Ekscelencjo!


Akt zawierzenia Polski Najświętszemu Sercu Jezusowemu oraz Niepokalanemu Sercu Maryi, którego dokona dziś wieczorem Ks. Abp Stanisław Gądecki, Przewodniczący Konferencji Episkopatu Polski, będzie transmitowana na profilu Archidiecezji Poznańskiej. Akt zawierzenia zostanie dokonany po modlitwie różańcowej o 20.30, a więc ok. 21.00, czyli o tradycyjnej godzinie Apelu Jasnogórskiego, kiedy cała katolicka Polska zwraca się sercem i modlitwą do tronu Królowej Polski

https://www.facebook.com/archidiecezja.poznanska/


Wieści z Turcji:

Akcję śledziłem od kilku dni (…). Niestety, nie udało się odmówić aktu zawierzenia w większej grupie. Nie jest to obecnie realne, więc akt odmówiłem indywidualnie. Obecnie życie w Stambule jest podobne do życia w Polsce.
Ks. Robert Puzia CM, polski kapłan i dr filozofii posługujący w Stambule i Kijowie


W dniu dzisiejszym Fronda również podjęła na swoim portalu temat naszej wspólnej inicjatywy. Dziękujemy!

https://www.fronda.pl/a/w-zwiastowanie-panskie-zawierzmy-polske-i-siebie-niepokalanemu-sercu-maryi,141982.html


Parafia p.w. Św. Mikołaja Bp. w Szaradowie w diecezji bydgoskiej dokona aktu zawierzenia (ks. P. Kowalski)


Parafia OO. Bernardynów w Lublinie pw. Św. Brata Alberta dokona aktu zawierzenia Polski i nas samych Niepokalanemu Sercu Maryi (zgłoszenie parafian)


Parafia Podwyższenia Krzyża Świętego i N.M.P. Matki Kościoła w Mogielnicy dokona aktu zawierzenia Niepokalanemu Sercu Maryi (ks. Stanisław Zimny)


A Panu serdecznie dziękujemy za wsparcie! Liczy się chwała Pana Boga, dla którego jesteśmy stworzeni, cześć Jego Matki, a naszej Królowej, oraz dobro Kościoła i całej Ojczyzny w obliczu najróżniejszych zagrożeń i kryzysów.


Bp Romuald Kamiński, ordynariusz Diecezji Warszawsko-Praskiej, apeluje do zawierzenia się Matce Bożej Łaskawej, patronce Stołecznego Miasta Warszawy


Dziękujemy Ekscelencjo!
Mamy nadzieję, że nie będzie to tylko zawierzenie różańcowe ale odrębnie sformułowany akt zawierzenia.


Transmisja pięknej ceremonii uroczystej Mszy św. Trydenckiej na święto Zwiastowania Pańskiego oraz aktu zawierzenia Polski i nas samych Niepokalanemu Sercu Maryi. Warto zwrócić uwagę na okolicznościowe kazanie wygłoszone przy tej okazji


Pan Poseł Tomasz Rzymkowski zachęca aby zawierzyć Polskę i nas samych Niepokalanemu Sercu Maryi i powiela przygotowane przez nas materiały

Szanowni Państwo,w chwilach trudnych w Polsce mamy zwyczaj uciekania się do Matki naszej, Najświętszej Maryi Panny,…

Opublikowany przez Tomasza Rzymkowskiego – Poseł nę Sejm RP Środa, 25 marca 2020


PILNE: Przewodniczący Konferencji Episkopatu Polski, ks. abp Stanisław Gądecki, dokona dziś, po wieczornej ogólnopolskiej modlitwie różańcowej o 20.30, aktu zawierzenia Polski Najświętszemu Sercu Jezusowemu i Niepokalanemu Sercu Maryi.
W imieniu wielu polskich katolików NIEZMIERNIE Księdzu Arcybiskupowi dziękujemy, i prosimy WSZYSTKICH jego braci w biskupstwie w Polsce o dołączenie do tego aktu, albowiem żaden biskup w Polsce nie ma jurysdykcji nad całą Ojczyzną


Kolejny biskup poświęcił dziś we Francji swoją diecezję Niepokalanemu Sercu Maryi, tym razem bp Jean-Pierre Cattenoz w Awignionie


Komentarz do rozwoju sytuacji dra Wojciecha Golonki, koordynatora inicjatywy


Szczęść Boże!
Niniejszym zgłaszam Parafię p.w. Dobrego Pasterza w Ustroniu – Polanie (diecezja bielsko-żywiecka) do wspólnego dokonania aktu zawierzenia Polski i nas samych Niepokalanemu Sercu Maryi w dniu 25 marca 2020r. po modlitwie różańcowej o godz. 20.30. (Ks. Ireneusz Kurkowski, administrator parafii)


Aktu zawierzenia z kilkoma skazanymi dokonał dziś m.in. kapelan jednego z małopolskich więzień


OO. Paulini dokonają na Jasnej Górze zawierzenia Polski Niepokalanemu Sercu Maryi 25 marca o godz. 14.30


W związku z prośbami o wskazówki jak dokonać aktu zawierzenia w domu, dodaliśmy pare sugestii przy treści aktu zawierzenia (także w pliku pdf do pobrania z treścią aktu).
https://niepokalanesercemaryi.pl/akt-zawierzenia/#wskazowki


Ks. Abp Jan Paweł Lenga błogosławi inicjatywę zawierzenia Polski Niepokalanemu Sercu Maryi i dokona dziś aktu zawierzenia po prywatnej Mszy świętej


Radio Maryja powiela w całości treść proponowanego przez nas aktu zawierzenia Polski Niepokalanemu Sercu Maryi i apeluje do wszystkich o jego dokonanie

https://www.radiomaryja.pl/informacje/zawierzmy-polske-niepokalanemu-sercu-maryi/


Francuski portal informacyjny FSSPX.NEWS relacjonuje inicjatywę zawierzenia Niepokalanemu Sercu Maryi Polski i nas samych informując, że mogą się do niej dołączyć katolicy także na całym świecie, zawierzając odpowiednio swoje Ojczyzny. Podkreślono, że treść zaproponowanego przez nas aktu słusznie przypomina, że Nasz Pan Jezus Chrystus winien panować nad prawem i instytucjami każdego państwa

https://fsspx.news/fr/pologne-reponse-surnaturelle-a-epidemie-du-coronavirus-56517


Zakon św. Remigiusza we Francji łączy się z naszą inicjatywą i za nią dziękuje. Księża kanonicy odmówią dziś różaniec przed Najświętszym Sakramentem i odnowią akt poświęcenia się Najświętszemu Sercu Pana Jezusa i Matczynemu Sercu Maryi (ks. Frédéric Goupil)
Więcej o zakonie św. Remigiusza


Szczęść Boże!!! W samo południe zawierzamy Parafie Rzymskokatolicką pw. Bł. Michała Kozala BM w Pruszczu Gdańskim (ks. Stanisław Fyda)


25 marca 1984 papież Jan Paweł II dokonał uroczystego aktu poświęcenia i zawierzenia świata Niepokalanemu Sercu Maryi, przed figurką Matki Bożej Fatimskiej na Placu Świętego Piotra w Rzymie. Święto Zwiastowania Pańskiego obchodzone 25 marca jest naprawdę, a tym bardziej w obecnej sytuacji, odpowiednią chwilą do dokonania aktu zawierzenia Polski i siebie Niepokalanemu Sercu Maryi

https://polskatimes.pl/jan-pawel-ii-prorok-ktory-zapobiegl-zagladzie-1984-r/ar/164511


Bp François Jacolin dokona poświęcenia Niepokalanemu Sercu Maryi diecezji Luçon w Wandei (Francja) 25 marca o godzinie 12.

http://vendee.catholique.fr/actualites/actualites-en-cours/7023-25-mars-a-12h-consecration-du-diocese-au-cur-immacule-de-marie.html


Biskup Mgr Jacques Benoit-Gonnin odnowi 25 marca poświęcenie Matce Bożej diecezji Beauvais we Francji. Ordynariusz zaznaczył, że ogłosił już wcześniej rok Maryjny w swej diecezji, miał sprecyzować jego znaczenie i zakres specjalnym listem pasterskiem w maju, a poświęcenie diecezji Matce Bożej odnowić we wrześniu, jednak zważywszy na zaistniałe okoliczności dokona tego aktu jeszcze dziś.

À tous les fidèles du diocèse de Beauvais Chers frères et sœurs, J’ai annoncé une « Année avec Marie », pour qu’elle…

Opublikowany przez Mgra Jacquesa Benoit-Gonnin Czwartek, 19 marca 2020


24 marca A.D. 2020


Pan Wojciech Cejrowski powiela apel i treść aktu zawierzenia Polski i nas samych Niepokalanemu Sercu Maryi

#koronawirus #MarszNiepodległości

Opublikowany przez The Wojciecha Cejrowskiego Wtorek, 24 marca 2020

W łączności z międzynarodową akcją Zawierzenia Niepokalanemu Sercu Maryi 25. marca 2020, w Polsce propagowanej przez…

Opublikowany przez The Wojciecha Cejrowskiego Wtorek, 24 marca 2020


Wiadomo już, że w jutrzejszej inicjatywie zawierzenia Polski i nas samych Niepokalanemu Sercu Maryi weźmie udział wiele świeckich i parafii w Polsce, a w pewnych przypadkach całe diecezje. Nie wszystkie te akcje są skoordynowane i nie każde korzystają z tego samego aktu poświęcenia się / zawierzenia Niepokalanej. Nie o to zresztą chodzi, a my apelując nie pretendujemy do roli koordynatora. Chcemy jedynie zaznaczyć, że w przypadku wykorzystywania w domu formularzy do poświecenia rodziny Niepokalanemu Sercu Maryi warto dodatkowo sformułować intencję, że chcemy również w obecnej chwili zawierzyć Niepokalanej całą naszą Ojczyznę, bo takich zwrotów zazwyczaj one nie zawierają. Obecny kryzys ma wymiar społeczny, więc nie tylko poświęcamy się indywidualnie jako jednostki czy rodziny, ale także zawierzamy całe nasze społeczeństwo i Ojczyznę.


Konferencja Episkopatu Polski poprosiła, aby 25 marca w Fatimie zawierzono Niepokalanemu Sercu Maryi także Polskę. Cieszymy się, ale podkreślamy, że tron Królowej Polski jest na Jasnej Górze, a Polacy pragną aby Ojczyznę Niepokalanemu Sercu Maryi zawierzyli Polscy biskupi w kraju

https://episkopat.pl/przewodniczacy-episkopatu-prosze-o-uwzglednienie-ograniczenia-do-5-uczestnikow-zgromadzen-religijnych/


Arcybiskup Martin Eamon z Armagh w Irlandii prosi biskupów i wiernych swego kraju o dołączenia do poświęcenia Irlandii i jej ludu Niepokalanemu Sercu Maryi w święto Zwiastowania Pańskiego, 25 marca, o 12.00

https://www.catholicbishops.ie/2020/03/18/consecrating-ireland-to-the-immaculate-heart-of-mary/


Ks. Dominik Chmielewski zachęca abyśmy wszyscy dokonali jutro zawierzenia całej Polski Niepokalanemu Sercu Maryi

❤️ KOCHANI !!! ❤️JUTRO W UROCZYSTOŚĆ ZWIASTOWANIA MATCE BOŻEJ ZAWIERZMY NIEPOKALANEMU SERCU MARYI CAŁĄ POLSKĘ, A POLSKA…

Opublikowany przez Dominika Chmielewskiego Wtorek, 24 marca 2020


Parafia św. Michała Archanioła w Nowej Soli dokona aktu zawierzenia


Parafia pw. Matki Bożej Częstochowskiej w Przyłęku (diecezja radomska) dokona aktu Zawierzenia parafii i Polski Niepokalanemu Sercu NMP 25 marca 2020 r. o g. 12.00 (ks. Szczepan Barański)


Obszerna relacja amerykańskiego portalu Church Militant różnych akcji poświęcenia się Niepokalanemu Sercu Maryi w obliczu obecnego kryzysu, w tym naszej inicjatywy

https://www.churchmilitant.com/news/article/immaculate-heart-of-mary-consecration-on-march-25?fbclid=IwAR0LPyGmBu3FKQ67cp10dWI4cAbBqI1Ah9H5kATjIcstIIcCCYpxfBCU-20


Pan Poseł Grzegorz Braun prosi o wzięcie udziału w akcie zawierzenia Polski Niepokalanemu Sercu Maryi


Prezentacja i uzasadnienie inicjatywy zawierzenia Polski Niepokalanemu Sercu Maryi w Radio Maryja


Bractwo Kapłańskie Św. Piusa X w Polsce oraz Rycerstwo Niepokalanej tradycyjnej obserwancji dołączają do inicjatywy zawierzenia siebie i Polski Niepokalanemu Sercu Maryi (ks. Dawid Wierzycki FSSPX)

https://news.fsspx.pl/2020/03/apel-o-dolaczenie-do-aktu-zawierzenia-polski-niepokalanemu-sercu-najswietszej-maryi-panny/


„Szczęść Boże! Zawierzam parafię św. Andrzeja Boboli w Łomży” (Ks. Andrzej Popielski)


Jan Pospieszalski popiera apel i inicjatywę zawierzenia Polski Niepokalanemu Sercu Maryi 25 marca


Parafia Miłosierdzia Bożego w Bielawie w dniu 25 marca br. także dokona aktu zawierzenia Niepokalanemu Sercu Maryi Ojczyzny i świata w obliczu zagrożenia pandemią koronawirusa (ks. Robert Begierski)


Paweł Lisicki popiera apel i inicjatywę zawierzenia Polski Niepokalanemu Sercu Maryi 25 marca


Według przecieków medialnych od 25 marca może dojść do jeszcze większego ograniczenia liczby wiernych w kościołach do tylko siedmiu osób. Trzeba podwoić naszą modlitwę, aby Polacy nie zostali zupełnie odcięci od sakramentów!
AKTUALIZACJA: to już nie są przecieki, a maksymalna liczba wiernych w kościołach została ustalona na pięć osób

https://dorzeczy.pl/kraj/133769/nieoficjalnie-dzis-zaostrzenie-kwarantanny-co-zostanie-zamkniete.html


Apel Przewodniczącego Konferencji Episkopatu Polski o modlitwę w dniu 25 marca

https://episkopat.pl/przewodniczacy-episkopatu-prosi-by-25-marca-bily-dzwony-na-modlitwe/


Parafia p.w. św. Jakuba Apostoła i św. Doroty p.m. w Wieleninie dokona aktu zawierzenia po modlitwie Anioł Pański (ks. Jarosław Olszewicz)


Parafia Chrystusa Króla Wszechświata w Kolnie dokona aktu zawierzenia Matce Bożej Ojczyzny i świata w obliczu zagrożenia epidemią (ks. Wojciech Stefaniak)


Parafia Trójcy Przenajświętszej w Zambrowie dokona aktu zawierzenia


Portal PCh24.pl powiela nasz apel i zachęca do zawierzenia Polski i nas samych Niepokalanemu Sercu Maryi

https://www.pch24.pl/w-obliczu-pandemii-juz-25-marca-zawierzmy-polske-i-nas-samych-niepokalanemu-sercu-maryi–piekna-inicjatywa-narodowcow,74851,i.html


Prof. dr hab. Jacek Bartyzel (Toruń) popiera inicjatywę zawierzenia Polski Niepokalanemu Sercu Maryi


23 marca A.D. 2020


29 marca br. Anglia i Walia zostaną zawierzone Maryi

https://www.pch24.pl/anglia-i-walia-zawierzaja-sie-maryi-proszac-o-nawrocenie-i-ponowna-ewangelizacje-tej-ziemi,74844,i.html


Roman Kluska popiera inicjatywę zawierzenia Polski Niepokalanemu Sercu Maryi


25 marca br. w święto Zwiastowania Pańskiego kardynał António Marto odda w Fatimie Portugalię i Hiszpanię Najświętszemu Sercu Jezusa i Niepokalanemu Sercu Maryi

https://www.pch24.pl/polwysep-iberyjski-zostanie-poswiecony-najswietszemu-sercu-jezusa-i-niepokalanemu-sercu-maryi,74836,i.html


Instytut Dobrego Pasterza w Warszawie dokona aktu zawierzenia (ks. Wojciech Pobudowski IBP)


Otrzymaliśmy cenną uwagę o. Mariusza Bigiela SJ (Warszawa): „Pragnę podkreślić, że chodzi ostatecznie o WYPEŁNIENIE WOLI BOŻEJ ZGODNIE ZE SŁOWAMI MATKI BOŻEJ: ZRÓBCIE WSZYSTKO, COKOLWIEK POWIE WAM JEZUS. Bez tej decyzji wszelkie akty zawierzenia Maryi są PRZECIWSKUTECZNE”.


Sugerowany przez nas tekst zawierzenia został dopuszczony jako jeden z możliwych do wykorzystania w różnych parafiach w Polsce


Kościół rektoralny św. Jerzego w Lyonie (Francja) dokona aktu zawierzenia (église Saint-Georges à Lyon rejoint l’initiative, M. l’abbé Hugues de Montjoye)


Parafia pw. Chrystusa Odkupiciela Człowieka w Krakowie dokona aktu zawierzenia (ks. Kazimierz Kijas)


Le Salon Beige, popularny francuski portal katolicki, informuje o inicjatywie aktu zawierzenia i zachęca swoich czytelników do łączenia się z Polakami w modlitwie 25 marca

https://www.lesalonbeige.fr/consecration-de-la-pologne-au-coeur-immacule-de-marie/


Dr Anna Mandrela (Katowice) powiela apel o zawierzenie Polski w Radio Polonia w USA

Dr Anna Mandrela o zawierzeniu Polski i nas samych Niepokalanemu Sercu Maryii


Prof. dr hab. Artur Andrzejuk (Warszawa) popiera inicjatywę zawierzenia Polski Niepokalanemu Sercu Maryi: „Całym sercem jestem ZA!”


Prof. dr hab. Piotr Tylus (Kraków) z rodziną popiera inicjatywę zawierzenia Polski Niepokalanemu Sercu Maryi


Prof. dr hab. Katarzyna Dybeł (Kraków) popiera inicjatywę zawierzenia Polski Niepokalanemu Sercu Maryi


Dr Wojciech Golonka objaśnia inicjatywę aktu zawierzenia


Prof. dr hab. Janina Kostkiewicz z rodziną popiera inicjatywę zawierzenia Polski Niepokalanemu Sercu Maryi


Jeanne Smits, francuska dziennikarka, blogerka i działaczka prolife, powiela nasz apel we Francji

https://leblogdejeannesmits.blogspot.com/2020/03/appel-depuis-la-pologne-pour-la.html


Marie de Nicolay, mer Saint-Caprais (Francja) dokonała w niedzielę 22 marca br. poświęcenia swej miejscowości i jej mieszkańców Niepokalanemu Sercu Maryi

https://www.lesalonbeige.fr/le-maire-de-saint-caprais-allier-consacre-sa-commune-a-la-vierge-marie/


22 marca A.D. 2020


Akt zawierzenia jest jak najsilniejszy oręż: Wojciech Sumliński prosi o rozpowszechnienie apelu o zawierzenie Polski Niepokalanemu Sercu Maryi


„Trzeba wierzyć i zawierzyć”: Witold Gadowski powiela apel o zawierzenie Polski Niepokalanemu Sercu Maryi


Radio Maryja prezentuje inicjatywę aktu zawierzenie Polski Niepokalanemu Sercu Maryi

Stowarzyszenie Marsz Niepodległości zachęca, by w święto Zwiastowania Pańskiego zawierzyć Polskę i samego siebie Niepokalanemu Sercu Maryi


Portal DoRzeczy powiela treść apelu

https://dorzeczy.pl/religia/133138/apel-o-zawierzenie-polski-niepokalanemu-sercu-maryi-w-zwiazku-z-koronawirusem.html


Burmistrz Wenecji zawierzył Wenecję i całe Włochy Niepokalanemu Sercu Maryi

https://wpolityce.pl/kosciol/491434-zagrozenie-epidemia-wenecje-zawierzono-maryi-wideo


Bp Jerzy Mazur (Ełk) prosi o zawierzanie losów Ojczyzny i świata Niepokalanemu Sercu Maryi

https://ekai.pl/bp-mazur-zacheca-do-wspolnej-modlitwy-o-1500-i-2030/


W związku z epidemią, bp Jacek Kiciński (Wrocław), Przewodniczący Komisji ds. Życia Konsekrowanego i Stowarzyszeń Życia Apostolskiego Konferencji Episkopatu Polski apeluje o zawierzenie wszystkich spraw m.in. Niepokalanemu Sercu Maryi

https://opoka.news/bp-kicinski-modlmy-sie-o-zahamowanie-ekspansji-koronawirusa